Foreløbig status på SKI udbud

20190918 Vi har modtage denne orientering fra SKI

SKI har nu afsluttet evalueringen af de indkomne ansøgninger om optagelse i det dynamiske indkøbssystem på 02.40 Digitale læremidler, og 21 virksomheder er deltagere i systemet fra aftalen træder i kraft. De deltagende virksomheder vil modtage et separat tildelingsbrev.

Der kan løbende ansøges om optagelse i systemet, men frem til systemet sættes i drift den 1. oktober 2019 vil der være en karensperiode, hvor SKI ikke er forpligtet til at behandle nye ansøgninger

Det betyder at fra den 1. oktober 2019 og i systemets løbetid, vil der løbende blive behandlet ansøgninger om deltagelse i systemet for potentielle leverandører.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2019