Uncategorised

 

Formand:

Kim Høgskilde

Frontread

Tlf. +45 29 99 45 02

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

thomasw

Næstformand:

 

Thomas Bødker Wilckens

Forlaget Bødker/Dansk Teaterforlag

Tlf: +45 21 25 87 88

Udvalgsrepræsentation:
Copydan Tekst & Node (bestyrelse)

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 image.png Bestyrelsesmedlem:

 

Lasse Nyrup

Bookbites A/S

Tlf: +45 40 50 99 73

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Profilfoto af Thiliepan Selvarajah

Bestyrelsesmedlem:

 

Thiliepan Selvarajah

Wizkids A/S

Tlf. +45 31 68 02 00

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

Bestyrelsesmedlem:

 

Lasse Vang

Skoledu ApS

 Tlf. +45 61 71 66 24

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Supermatematik.dk - matematik på en sjov måde!

1. suppleant

 

Mikkel Mollerup Thøgersen

Kreatip

Tlf. + 45 22 57 77 84

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

2. suppleant

 

Thomas Meloni Rønn

Forlaget Meloni

Tlf. +45 26 79 03 85

 

Kontakt

 

 

 

 

 

  Sekretariatet

Lars Juul Jensen

Tlf: +45 40 91 26 46

Udvalgsrepræsentation:
Styregruppen Materialeplatformen
Rettighedsalliancen
STILs IT-gruppe
Messeudvalget

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

Valgte revisorer:

PWC, Næstved

 

1. Indflydelse og information
En forenings vigtigste formål er at varetage medlemmernes interesser. BFU er repræsenteret i en lang række udvalg, bl.a. Samarbejdsudvalget i STIL vedr. unilogin, Copydan Tekst & Node, Rettighedsalliancen og Materialeplatformens styregruppe m.m.
Som medlem modtager du relevant information om vigtige tiltag i STIL, hos KL, fra EU osv.

2. Netværk
Vi holder medlemsarrangementer flere gange årligt med relevante emner for branchen (og gerne temaer på opfordring fra dig). Vi afslutter typisk med fælles spisning og hygge, hvor der er mulighed for at skabe nye kontakter og udveksle gode idéer.
Du kan naturligvis altid kontakte sekretariatet eller et bestyrelsesmedlem, hvis du har brancherelevante spørgsmål.

En stor del af den daglige information fra sekretariatet til medlemmerne sker via foreningens lukkede medlemsforum på facebook - søg medlemskab på gruppen "BFU Medlemsforum"

3. CFU/Informationsaftalen
Som medlem af BFU tiltræder man automatisk Informationsaftalen. Det betyder bl.a. at man får sine materialer præsenteret på landets CFUer, hvor man - lidt afhængig af lokale forhold - ofte kan låne lokaler til kurser m.v.
I aftalen ligger også, at man 3-5 gange årligt kan udsende materialer (kataloger, plakater m.v.) gennem CFUerne til landets skoler.

4. Copydan Tekst & Node
BFU er repræsenteret i Tekst & Nodes bestyrelse.
Tekst & Node fordeler årligt over 400 mio. kr. i vederlag for kopiering af materialer til forlag, forfattere og andre rettighedshavere.
Vi arbejder for korrekt registrering af medlemmernes materialer og indflydelse på forvaltningen af rettigheder og vederlag.

5. Uni-login/STIL
BFU afholder kvartalsvise møder med STIL om drift og udvikling af uni-login.

6. Skolemesser
BFU indgår i samarbejdet med CFU'erne om skolemesserne, hvor standpriser, placering og udstillervilkår diskuteres.
Skolemessen(lLærfest) i henholdsvis Århus og Bella Centret i København, er blevet så stor en succes, at der i Århus er mangel på m2.
Som medlem af BFU indgår man i det reserverede areal som foreningens medlemmer har første-ret til i tilfælde at overbookning.
I forbindelse med messen i Bella afholder vi sædvanligvis en gratis medlemsmiddag et sted i København. 

7. KL/UVM
BFU afholder møder med såvel KL som UVM(STIL), hvor aktuelle temaer som GDPR, Databehandleraftaler, Brugerportalinitiativet, skolernes materialekøb og IT-udstyr diskuteres.

8. Rektoraket for Danske Professionshøjskoler
BFU mødes også fast med rektoratet for de danske professionshøjskoler, som bl.a. er ansvarlige for lærer- og pædagoguddannelserne.

9. Hjælp i principielle juridiske anliggender
BFU er medlem af Rettighedsalliancen, som kan hjælpe i ophavsmæssige anliggender. Se mere her.

BFU har i august 2023 indgået en samarbejdsaftale med Advodan som tilbyder en række juridiske ydelser med rabat til BFU's medlemmer.

10. Stor indflydelse på beslutninger i foreningen
I BFU har alle medlemmer én stemme til generalforsamlingen - uanset kontingentgruppe. Så der er store muligheder for at præge foreningens politik.

BFU blev oprettet i 1973 som et forum, der – uafhængigt af andre og irrelevante hensyn – kunne drøfte og varetage skoleleverandørernes interesser. Der var tale om en bred kreds af udbydere, og det skulle snart vise sig, at behovet for samarbejde var stærkt stigende. Kommunalreformen i 1972 havde styrket kommunerne og deres organisationer. Over for risikoen for en øget offentlig indflydelse på undervisningens indhold og – især – metode, var der brug for en organisation, der også kunne værne om mangfoldigheden i skolernes, lærernes og udbydernes dækning af de centralt fastsatte læreplaner.

Krav om bredde i udbuddet af læremidler og alsidige pædagogiske tilgange har ofte indgået i forhandlinger med og henvendelser til myndighederne.

Ophavsretten er og har været en hovedhjørnesten – såvel generelt som i bistand til krænkede medlemmer.

Det blev snart nødvendigt med bedre distributions- og præsentationsformer uden fordyrende eller censurerende mellemled. I takt mednye medier og koncepter har området fået afgørende betydning, og BFU vil fortsat markere sig i denne udvikling såvel i forhold til myndigheder og medlemmer som i dentiltagende netværksdannelse medlemmerne imellem.