BFU's historie

BFU blev oprettet i 1973 som et forum, der – uafhængigt af andre og irrelevante hensyn – kunne drøfte og varetage skoleleverandørernes interesser. Der var tale om en bred kreds af udbydere, og det skulle snart vise sig, at behovet for samarbejde var stærkt stigende. Kommunalreformen i 1972 havde styrket kommunerne og deres organisationer. Over for risikoen for en øget offentlig indflydelse på undervisningens indhold og – især – metode, var der brug for en organisation, der også kunne værne om mangfoldigheden i skolernes, lærernes og udbydernes dækning af de centralt fastsatte læreplaner.

Krav om bredde i udbuddet af læremidler og alsidige pædagogiske tilgange har ofte indgået i forhandlinger med og henvendelser til myndighederne.

Ophavsretten er og har været en hovedhjørnesten – såvel generelt som i bistand til krænkede medlemmer.

Det blev snart nødvendigt med bedre distributions- og præsentationsformer uden fordyrende eller censurerende mellemled. I takt mednye medier og koncepter har området fået afgørende betydning, og BFU vil fortsat markere sig i denne udvikling såvel i forhold til myndigheder og medlemmer som i dentiltagende netværksdannelse medlemmerne imellem.