Fordele ved et medlemsskab af BFU

1. Inflydelse og information
En forenings vigtigste formål er at varetage medlemmernes interesser. BFU er repræsenteret i en lang række udvalg, bl.a. Samarbejdsudvalget i UVM, Copydan Tekst & Node, Materialeplatformens styregruppe m.m.
Som medlem modtager du Information om vigtige tiltag som bl.a. IT tilskudskriterier, Fælles Mål, Informationsaftalen, etc.

2. Netværk
Vi holder medlemsarrangementer flere gange årligt med relevante emner for branchen (og gerne temaer på opfordring fra dig). Vi afslutter typisk med fælles spisning og hygge, hvor der er mulighed for at skabe nye kontakter og udveksle gode idéer.
Og du kan naturligvis altid kontakte sekretariatet eller et bestyrelsesmedlem, hvis du har brancherelevante spørgsmål.

3. CFU/Informationsaftalen
Som medlem af BFU tiltræder man automatisk Informationsaftalen. Det betyder bl.a. at man får sine materialer præsenteret på landets CFUer, kan låne gratis lokaler til kurser m.v.
I aftalen ligger også, at man 3 gange årligt kan udsende materialer (kataloger, plakater m.v.) gennem CFUerne til landets skoler.

4. Copydan Tekst & Node
BFU er repræsenteret i Tekst & Nodes bestyrelse.
Tekst & Node fordeler årligt over 365 mio. kr. (2017) i vederlag for kopiering af materialer til forlag, forfattere og andre rettighedshavere.
Vi arbejder for korrekt registrering af medlemmernes materialer og indflydelse på forvaltningen af rettigheder og vederlag.

5. Uni-login/STIL
Alle medlemmer har ret til gratis login til alle konferencer på Skolekom. BFU afholder desuden kvartalsvise møder med STIL om drift og udvikling af uni-login.

6. Skolemesser
BFU indgår i samarbejdet om skolemesserne, hvor standpriser, placering og udstillervilkår forhandles.
Skolemessen i Århus og Danmarks Læringsfestival i Bella Centret er blevet så store succeser, at flere firmaer ønsker at deltage end der er plads til.
Her har foreningens medlemmer første-ret i tilfælde at overbookning.
I forbindelse med Danmarks Læringsfestival afholder vi gratis medlemsmiddag. Til Skolemessen forhandler BFU desuden fordelagtige hoteltilbud.

7. KL/UVM
BFU afholder faste møder med såvel KL som UVM, hvor aktuelle temaer som Brugerportalinitiativet, skolernes materialekøb og IT-udstyr diskuteres.

8. Rektoraket for Danske Professionshøjskoler
BFU mødes også fast med rektoratet for de danske professionshøjskoler, som bl.a. er ansvarlige for lærer- og pædagoguddannelserne.

9. Hjælp i principielle juridiske anliggender
BFU er medlem af Rettighedsalliancen, som kan hjælpe i ophavsmæssige anliggender. Se mere her.
Som medlem får du også rabat på vurdering af en evt. sag hos ophavsretsadvokat Peter Schønning.

10. Stor indflydelse på beslutninger i foreningen
I BFU har alle medlemmer én stemme til generalforsamlingen - uanset kontingentgruppe. Så der er store muligheder for at præge foreningens politik.