Bestyrelsesmøder

BFU afholder ordinære bestyrelsesmøder første torsdag i lige måneder kl. 10.

Har du spørgsmål eller ønsker du emner diskuteret i bestyrelsen, er du meget velkommen til rette henvendelse til sekretariatet senest en uge inden møderne.