Bestyrelsesmøder

BFU afholder så vidt muligt ordinære bestyrelsesmøder første torsdag i lige måneder kl. 12.30. Møder afholdes i hovedreglen i lokalerne hos Clio i København. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du emner diskuteret i bestyrelsen, er du meget velkommen til rette henvendelse til sekretariatet senest en uge inden møderne.