Bestyrelsesmøder

BFU afholder - så vidt muligt - ordinære bestyrelsesmøder første torsdag i lige måneder kl. 12.30.

Møder afholdes forskellige steder i landet, ofte hos medlemsvirksomheder, som er repræsenteret i bestyrelsen. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du emner diskuteret i bestyrelsen, er du meget velkommen til rette henvendelse til sekretariatet senest en uge inden møderne.